Özgeçmiş

Doç. Dr. Sezer Sağlam / Sezer Saglam, M.D.

Uzmanlık Alanı
Medikal Onkoloji
Eğitimi
2001-2004İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Tıbbi Onkoloji Yan Dal UzmanlığıYan Dal Uzmanlık Tezi Başlığı  ve Danışmanı: Primer gastrik lenfomalı hastalarda gastrektominin sağkalıma etkisi – Doç. Dr Mert Başaran1996-1997 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı1991-1996 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İç Hastalıkları UzmanlığıTıpda Uzmanlık tezi Başlığı  – Tez danışmanı:  Kronik Hemodializ ve periton dializi yapılan hastalarda serbest radikal hasarının karşılaştırılması – Prof. Dr Rezzan Ataman1985-1991 Ege Tıp Fakültesi1982-1985 İzmir Atatürk Lisesi
2001-2004
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanlığı
Yan Dal Uzmanlık Tezi Başlığı  ve Danışmanı: Primer gastrik lenfomalı hastalarda gastrektominin sağkalıma etkisi – Doç. Dr Mert Başaran
1996-1997 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı
1991-1996 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İç Hastalıkları Uzmanlığı
Tıpda Uzmanlık tezi Başlığı  – Tez danışmanı:  Kronik Hemodializ ve periton dializi yapılan hastalarda serbest radikal hasarının karşılaştırılması – Prof. Dr Rezzan Ataman
1985-1991 Ege Tıp Fakültesi
1982-1985 İzmir Atatürk Lisesi
Görevler
2005-2009 Yan Dal Uzmanı
Tıbbi Onkoloji Bölümü, Onkoloji Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi
2001-2005 Yan Dal Asistanı
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı; İstanbul Üniversitesi
1998 – 2001  Uzman Doktor
Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
1991-1997 Araştırma Görevlisi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi
Projelerde Yaptığı  Görevler
1-Tıbbi Onkoloji Derneği, Gastrointestinal Kanserler ve Nöroendokrin Tümör Veri Toplama Grup Başkanı
2-Çalışma ismi: Her 2 alterasyonu bulunan operabl Meme kanseri olan nod pozitif ve yüksek riskli nod negatif hastaların adjuvan tedavisinde doksorubisin ve siklofosfafmidi takiben dosetaksel ve (AC- T) ile doksorubisin ve siklofosfamidi takiben docetaksel trastuzumab (herceptin) (AC TH) ve dostaksel, karboplatin ve transmuzumab(TCH) karşılaştıran çok merkezli Faz III randomize çalışma (TAX-GMA-302/BCIRG006)
Sorumlu araştırıcı
3-Çalışma ismi:  “Primer gastointestinal stromal tümör (GIST) rezeksiyonunu takiben hastalarda adjuvan imatinib kullanımını değerlendiren çok merkezi, tek kollu faz II çalışma”
Sorumlu araştırıcı
4- Çalışma ismi: İlerlemiş karsinoid tümörü olan hastalarda Sandostatin LAR ve RAD001 10 mg/gün ya da Sandostatin LAR ve plasebonun kullanılacağı randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli faz III çalışma” (proje  kodu: CRAD001C2325)
Sorumlu araştırıcı
5-Çalışma ismi: Gastrointestinal Stromal tümörü olan (GIST) ve imatinib dirençli tek bir hastada AMN107 kullanımı
Sorumlu araştırıcı
6-Çalışma ismi: İmatinib ile tedavi edilen ilerlemiş gastrointestinal stromal tümörlü (GIST) hastalarda nilotinib tedavisinin değerlendirilmesi: Faz 2 Klinik Çalışma
Sorumlu araştırıcı
7-Çalışma ismi: “Epidermal büyüme faktör reseptörü-açığa çıkaran metastatik kolorektal kanser için birinci sıradaki tedavi olarak, 5-FU/FA+irinotecan’ın 5-FU/FA+irinotecan+Cetuximab ile karşılaştırılan açık rasgeleleştirilmiş,  kontrollü, çok merkezli, faz III çalışma“
Sorumlu araştırıcı
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Tıbbi Onkoloji Derneği
European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS)
American Society of Clinical Oncology (ASCO)
Ödüller
VI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 27-30 Nisan 2006 Antalya
Süzme R, Sağlam S, Gürdöl F: Meme kanserli olgularda Her2/neu proteini ile serum interlökin-2 ve tümör nekroz faktör düzeylerinin ilişkisi (en iyi poster ödülü)
Yayınlar
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Topuz E, Eralp Y, Saglam S, Saip P, Aydiner A, Berkman S, Yavuz E. “Efficacy of intraperitoneal cisplatin as consolidation therapy in patients with pathologic complete remission following front-line therapy for epithelial ovarian cancer. Consolidative intraperitoneal cisplatin in ovarian cancer.”Gynecol Oncol. 92(1): 147–5, 2004.
A2. Balci NC, Akun E, Erturk M, Saglam S, Inan N, Balci Y. “Renal-related perinephric fluid collections: MRI findings.” Magn Reson Imaging. 23(5): 679–84, 2005.
A3. Basaran M, Bavbek ES, Saglam S, Eralp L, Sakar B, Atalar AC, Bilgic B, Ozger H, Onat H. “A phase II study of cisplatin, ifosfamide and epirubicin combination chemotherapy in adults with nonmetastatic and extremity osteosarcomas.” Oncology. 72(3–4): 255–60, 2007.
A4. Sakar B, Gumus M, Basaran M, Argon A, Ustuner Z, Ustaoglu MA, Saglam S, Guney N, Tenekeci AN, Aykan NF. “XELOX followed by XELIRI or the reverse sequence in advanced colorectal cancer.” Oncology. 73(5–6): 298–304, 2007.
A5. Topuz E, Derin D, Can G, Kürklü E, Cinar S, Aykan F, Cevikbaş A, Dişçi R, Durna Z, Sakar B, Saglam S, Tanyeri H, Deniz G, Gürer U, Taş F, Guney N, Aydiner A. “Effect of oral administration of kefir on serum proinflammatory cytokines on 5-FU induced oral mucositis in patients with colorectal cancer.” Invest New Drugs. 26(6): 567–72, 2008.
A6. Balci NC, Befeler AS, Bieneman BK, Fattahi R, Saglam S, Havlioglu N. “Fat containing HCC: findings on CT and MRI including serial contrast-enhanced imaging.” Acad Radiol. 16(8): 963–8, 2009.
A7. Balci NC, Perman WH, Saglam S, Akisik F, Fattahi R, Bilgin M. “Diffusion-weighted magnetic resonance imaging of the pancreas.” Top Magn Reson Imaging. 20(1): 43–7, 2009.
A8. Saglam S, Suzme R, Gurdol F. “Serum tumor necrosis factor-alpha and interleukin-2 concentrations in newly diagnosed ERBB2 (HER2/neu) positive breast cancer patients.” Int J Biol Markers. 24(3): 142–6, 2009.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Saglam S, Bugra D, Kaytan Saglam E, Yamaner S, Asoglu O, Balik E, Oral E.N, Sakar B, Kizir A, Kapran Y, Camlıca H. “Prospective randomized study comparing fourth-week surgery versus eighth- week surgery after neoadjuvant concomitant radiotherapy and infusional 5-FU in T3-4/N0+ rectal cancer: Istanbul R-01 Study”. J Clin Oncol 27:15s, (suppl; abstr 4131), 2009
B2. Saglam S, Arifoglu A, Saglam EK, Asoglu O, Yamaner S. “Induction chemotherapy plus concurrent chemoradiotherapy (HART) sor squamous cell carcinoma of the esophagus: Preliminary analysis of the phase II trial”. Proc. ASCO GI Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology, Gastrointesitinal Cancer, USA, abstr no: 75, 2008.
B3. Sakar B, Gumus M, Argon A, Guney N, Saglam S, Basaran M, Ustaoglu M.A, Ustuner Z, Aykan F. “XELOX followed by XELIRI or the reverse sequence in advanced colorectal cancer”. Proc. ASCO GI Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology, Gastrointesitinal Cancer, USA, abstr no: 307, 2007
B4. Saglam S. “Epirubicine, cisplatin, UFT (ECU Regimen) in advanced gastric carcinoma”. Proc. ASCO GI Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology, Gastrointesitinal Cancer, USA, abstr no:86, 2006.
B5. Balik E, Bektas H, Yamaner S, Bugra D, Bulut T, Saglam S, Saglam E, Akyuz A, Buyukuncu A, Sokucu N. “The effects of neoadjuvant chemo-radiotherapy on the complication rates in rectal cancer surgery”. XXI. Biennial Congress of International Society of The University of Colon and Rectal Surgeons 25-28 June, ABD, Abstr no: 93, 2006
B6. Balik E, Bektas H, Keskin M, Bugra D, Yamaner S, Bulut T, Saglam S, Saglam E, Sokucu N, Buyukuncu Y, Akyuz A. “Surgical timing for rectal cancer operation after neoadjuvant radiotherapy and chemotherapy”. XXI. Biennial Congress of International Society of The University of Colon and Rectal Surgeons 25-28 June, ABD, Abstr no: 95, 2006
B7. Bitisik O, Saip P, Saglam S, Dalay N. “Detection of circulating breast cancer cells in relation to therapy” Journal of Clinical Oncology, ASCO Annual Meeting Proceedings. Vol 23, No. 16S, Part I of II (June 1 Supp. abstr no:689), 2005.
B8. Sakar B, Aykan N.F, Saglam S, Ustuner Z. “Long-term survival after curative resection for pancreatic ductal adenocarcinoma” Journal of Clinical Oncology,  ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 22, No 14S (July 15 Supp. Abstr no: 4227), 2004.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1. REJIN KEBUDI, SEZER SAGLAM. “Hypertrophic Osteoarthropathy”, p954. Encyclopedia of Molecular Mechanisms of Disease Lang, Florian (Ed.) Version: print (book) Springer 3 volume, 2009.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1.Sağlam S. “Sinyal Iletisini Bloke eden Monoklonal Antikorlar [cd 20 (rituksimab), Her 1 Blokerleri (setuksimab, Panitumumab, Matuzumab, Nimotuzumab), Her 2 Blokerleri (trastuzumab), Her-1-2 Blokeri (pertuzumab), Igr-1r, Vegf (bevasizumab), Vegf Trap, Vegfr1, Vegfr2, Trail R1 (mapatumumab), Trail R2 (leksatumumab), Pdgf-alfa Integrinler]”. Türkiye Klinikleri Dergisi/Tıbbi Onkoloji- Onkolojide Yeni İlaç Tedavileri Özel Sayısı; Cilt/Vol: 2 (1), 37-44, 2009.
D2. Sağlam S, AYKAN N.F. “Nöroendokrin Tümörlerin Tedavisi” Derleme (Review). Endokrinolojide Diyalog; vol: 2, 142- 6, 2007.
D3. Uçar A, Yekeler E, Yıldırım Dönmez F, Tunacı M, Sağlam S, Acunaş G. “Sternal Metastazlı Uterus Liomyosarkomu” İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası; Cilt:  68 (3), 078-080, 2005.
D4. Kuter S, Sağlam S. “Transfüzyon kaynaklı graft-versus-host hastalığını önlemede kullanılan kan ve kan bileşenleri, ışınlama cihazlarının fiziksel yapısı, radyasyon dozları, dozimetrik ölçümler, ışınlama dozları ve klinik endikasyonlar”.Türk Onkoloji Dergisi, Cilt: 24 (3), 2009
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Topuz E, Eralp Y , Sağlam S, Saip P, Aydıner A, Berkman S, Yavuz E, “Primer kemoterapi sonrası tam remisyon sağlanan over kanserli hastalarda konsolidasyon tedavisi olarak intraperitoneal sisplatin tedavisinin etkinliği”, 15. Ulusal Kanser Kongresi, P 310, Antalya, 2003.
E2. Balık E, Keskin M, Bektaş H, Sağlam S, Sağlam E, Buğra D, Yamaner S, Bulut T, Sökücü N, Büyükuncu Y, Akyüz A. “Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası 4. ve 8. haftasında ameliyat edilen rektum kanserli hastaların erken ve geç dönem komplikasyonları açısından karşılatırılması”. Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006
E3. Balık E, Keskin M, Bektaş H, Sağlam S, Sağlam E, Yamaner S, Buğra D, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A. “Rektum kanserinde neoadjuvan kemoradyoterapinin perop ve erken dönem komplikasyonlar üzerine etkisi”. Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
E4. .Sağlam S, Başaran M, Onat H, Bavbek S.”Primer gastrik lenfomalı hastalarda gastrektominin sağkalıma etkisi”. 1.Tıbbı Onkoloji Kongresi, 29 Mart – 2 Nisan, Antalya, abstr no: 213, 2006.
E5. Saglam S, Aykan F, Şakar B, Yazar A. “İleri evre mide kanserinde epirubicine, cisplatin, UFT (ECU Rejimi)” 1.Tıbbı Onkoloji Kongresi, 29 Mart – 2 Nisan, sözel bildiri 5, Antalya, 2006.
E6. Ergen A, Sağlam S, Almaç Z, Tuncer S, Peksayar G. “Karsinoid tümör ve orbita metastazı: Olgu sunumu” XII. Ulusal Kanser Kongresi, P 629,Antalya, 2007.
E7. Vural S, Karadağ Ç. A. Tanık C, Sağlam S, Karaman S, Urgancı N, Erdem E.” Epididim metastazlı çocukluk çağı kolon adenokarsinomu: Olgu sunumu” XIII. Ulusal Kanser Kongresi, P 330, Antalya, 2009.
F. Diğer yayınlar :
Fa: Ulusal Kitap Editörlüğü:
F1a. Sağlam S. “Kemoterapi için Kaynak Kılavuz El Kitabı: Companion Handbook to the Chemotherapy Sourcebook” Lippincott Williams&Wilkins Michael C. Perry (çeviri). İstanbul Medikal Yayıncılık, 534 sayfa, 2008.
Fb: Ulusal Kitaplarda Bölüm:
F1b. Sağlam S. “Kanser Hastalıklarında Destek Tedavi” İç hastalıkları, Editör Prof Dr Enver Dolar, Nobel&Güneş Yayınevi Bölüm 7/174, 2005.Dr. Sezer Sağlam / Sezer Saglam, M.D.

Uzmanlık Alanı

Medikal Onkoloji

Eğitim

 • 2001-2004 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanlığı

Yan Dal Uzmanlık Tezi Başlığı  ve Danışmanı: Primer gastrik lenfomalı hastalarda gastrektominin sağkalıma etkisi – Doç. Dr Mert Başaran

 • 1996-1997 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı
 • 1991-1996 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İç Hastalıkları Uzmanlığı

Tıpda Uzmanlık tezi Başlığı  – Tez danışmanı:  Kronik Hemodializ ve periton dializi yapılan hastalarda serbest radikal hasarının karşılaştırılması – Prof. Dr Rezzan Ataman

 • 1985-1991 Ege Tıp Fakültesi
 • 1982-1985 İzmir Atatürk Lisesi


Görevler

 • 2005-2009 Yan Dal Uzmanı

Tıbbi Onkoloji Bölümü, Onkoloji Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi

 • 2001-2005 Yan Dal Asistanı

İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı; İstanbul Üniversitesi

 • 1998 – 2001  Uzman Doktor

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi

 • 1991-1997 Araştırma Görevlisi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

Projelerde Yaptığı  Görevler

1-Tıbbi Onkoloji Derneği, Gastrointestinal Kanserler ve Nöroendokrin Tümör, Veri Toplama Grup Başkanı

2-Çalışma ismi: Her 2 alterasyonu bulunan operabl Meme kanseri olan nod pozitif ve yüksek riskli nod negatif hastaların adjuvan tedavisinde doksorubisin ve siklofosfafmidi takiben dosetaksel ve (AC- T) ile doksorubisin ve siklofosfamidi takiben docetaksel trastuzumab (herceptin) (AC TH) ve dostaksel, karboplatin ve transmuzumab(TCH) karşılaştıran çok merkezli Faz III randomize çalışma (TAX-GMA-302/BCIRG006), Sorumlu araştırıcı

3-Çalışma ismi:  “Primer gastointestinal stromal tümör (GIST) rezeksiyonunu takiben hastalarda adjuvan imatinib kullanımını değerlendiren çok merkezi, tek kollu faz II çalışma”, Sorumlu araştırıcı

4- Çalışma ismi: İlerlemiş karsinoid tümörü olan hastalarda Sandostatin LAR ve RAD001 10 mg/gün ya da Sandostatin LAR ve plasebonun kullanılacağı randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli faz III çalışma” (proje  kodu: CRAD001C2325), Sorumlu araştırıcı

5-Çalışma ismi: Gastrointestinal Stromal tümörü olan (GIST) ve imatinib dirençli tek bir hastada AMN107 kullanımı, Sorumlu araştırıcı

6-Çalışma ismi: İmatinib ile tedavi edilen ilerlemiş gastrointestinal stromal tümörlü (GIST) hastalarda nilotinib tedavisinin değerlendirilmesi: Faz 2 Klinik Çalışma, Sorumlu araştırıcı

7-Çalışma ismi: “Epidermal büyüme faktör reseptörü-açığa çıkaran metastatik kolorektal kanser için birinci sıradaki tedavi olarak, 5-FU/FA+irinotecan’ın 5-FU/FA+irinotecan+Cetuximab ile karşılaştırılan açık rasgeleleştirilmiş,  kontrollü, çok merkezli, faz III çalışma“, Sorumlu araştırıcı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Tıbbi Onkoloji Derneği
 • European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS)
 • American Society of Clinical Oncology (ASCO)

Ödüller

 • VI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 27-30 Nisan 2006 Antalya

Süzme R, Sağlam S, Gürdöl F: Meme kanserli olgularda Her2/neu proteini ile serum interlökin-2 ve tümör nekroz faktör düzeylerinin ilişkisi (en iyi poster ödülü)

Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Topuz E, Eralp Y, Saglam S, Saip P, Aydiner A, Berkman S, Yavuz E. “Efficacy of intraperitoneal cisplatin as consolidation therapy in patients with pathologic complete remission following front-line therapy for epithelial ovarian cancer. Consolidative intraperitoneal cisplatin in ovarian cancer.”Gynecol Oncol. 92(1): 147–5, 2004.

A2. Balci NC, Akun E, Erturk M, Saglam S, Inan N, Balci Y. “Renal-related perinephric fluid collections: MRI findings.” Magn Reson Imaging. 23(5): 679–84, 2005.

A3. Basaran M, Bavbek ES, Saglam S, Eralp L, Sakar B, Atalar AC, Bilgic B, Ozger H, Onat H. “A phase II study of cisplatin, ifosfamide and epirubicin combination chemotherapy in adults with nonmetastatic and extremity osteosarcomas.” Oncology. 72(3–4): 255–60, 2007.

A4. Sakar B, Gumus M, Basaran M, Argon A, Ustuner Z, Ustaoglu MA, Saglam S, Guney N, Tenekeci AN, Aykan NF. “XELOX followed by XELIRI or the reverse sequence in advanced colorectal cancer.” Oncology. 73(5–6): 298–304, 2007.

A5. Topuz E, Derin D, Can G, Kürklü E, Cinar S, Aykan F, Cevikbaş A, Dişçi R, Durna Z, Sakar B, Saglam S, Tanyeri H, Deniz G, Gürer U, Taş F, Guney N, Aydiner A. “Effect of oral administration of kefir on serum proinflammatory cytokines on 5-FU induced oral mucositis in patients with colorectal cancer.” Invest New Drugs. 26(6): 567–72, 2008.

A6. Balci NC, Befeler AS, Bieneman BK, Fattahi R, Saglam S, Havlioglu N. “Fat containing HCC: findings on CT and MRI including serial contrast-enhanced imaging.” Acad Radiol. 16(8): 963–8, 2009.

A7. Balci NC, Perman WH, Saglam S, Akisik F, Fattahi R, Bilgin M. “Diffusion-weighted magnetic resonance imaging of the pancreas.” Top Magn Reson Imaging. 20(1): 43–7, 2009.

A8.Saglam S, Suzme R, Gurdol F. “Serum tumor necrosis factor-alpha and interleukin-2 concentrations in newly diagnosed ERBB2 (HER2/neu) positive breast cancer patients.” Int J Biol Markers. 24(3): 142–6, 2009.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

B1. Saglam S, Bugra D, Kaytan Saglam E, Yamaner S, Asoglu O, Balik E, Oral E.N, Sakar B, Kizir A, Kapran Y, Camlıca H. “Prospective randomized study comparing fourth-week surgery versus eighth- week surgery after neoadjuvant concomitant radiotherapy and infusional 5-FU in T3-4/N0+ rectal cancer: Istanbul R-01 Study”. J Clin Oncol 27:15s, (suppl; abstr 4131), 2009

B2. Saglam S, Arifoglu A, Saglam EK, Asoglu O, Yamaner S. “Induction chemotherapy plus concurrent chemoradiotherapy (HART) sor squamous cell carcinoma of the esophagus: Preliminary analysis of the phase II trial”. Proc. ASCO GI Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology, Gastrointesitinal Cancer, USA, abstr no: 75, 2008.

B3. Sakar B, Gumus M, Argon A, Guney N, Saglam S, Basaran M, Ustaoglu M.A, Ustuner Z, Aykan F. “XELOX followed by XELIRI or the reverse sequence in advanced colorectal cancer”. Proc. ASCO GI Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology, Gastrointesitinal Cancer, USA, abstr no: 307, 2007

B4. Saglam S. “Epirubicine, cisplatin, UFT (ECU Regimen) in advanced gastric carcinoma”. Proc. ASCO GI Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology, Gastrointesitinal Cancer, USA, abstr no:86, 2006.

B5. Balik E, Bektas H, Yamaner S, Bugra D, Bulut T, Saglam S, Saglam E, Akyuz A, Buyukuncu A, Sokucu N. “The effects of neoadjuvant chemo-radiotherapy on the complication rates in rectal cancer surgery”. XXI. Biennial Congress of International Society of The University of Colon and Rectal Surgeons 25-28 June, ABD, Abstr no: 93, 2006

B6. Balik E, Bektas H, Keskin M, Bugra D, Yamaner S, Bulut T, Saglam S, Saglam E, Sokucu N, Buyukuncu Y, Akyuz A. “Surgical timing for rectal cancer operation after neoadjuvant radiotherapy and chemotherapy”. XXI. Biennial Congress of International Society of The University of Colon and Rectal Surgeons 25-28 June, ABD, Abstr no: 95, 2006

B7. Bitisik O, Saip P, Saglam S, Dalay N. “Detection of circulating breast cancer cells in relation to therapy” Journal of Clinical Oncology, ASCO Annual Meeting Proceedings. Vol 23, No. 16S, Part I of II (June 1 Supp. abstr no:689), 2005.

B8. Sakar B, Aykan N.F, Saglam S, Ustuner Z. “Long-term survival after curative resection for pancreatic ductal adenocarcinoma” Journal of Clinical Oncology,  ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 22, No 14S (July 15 Supp. Abstr no: 4227), 2004.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

C1. REJIN KEBUDI, SEZER SAGLAM. “Hypertrophic Osteoarthropathy”, p954. Encyclopedia of Molecular Mechanisms of Disease Lang, Florian (Ed.) Version: print (book) Springer 3 volume, 2009.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D1.Sağlam S. “Sinyal Iletisini Bloke eden Monoklonal Antikorlar [cd 20 (rituksimab), Her 1 Blokerleri (setuksimab, Panitumumab, Matuzumab, Nimotuzumab), Her 2 Blokerleri (trastuzumab), Her-1-2 Blokeri (pertuzumab), Igr-1r, Vegf (bevasizumab), Vegf Trap, Vegfr1, Vegfr2, Trail R1 (mapatumumab), Trail R2 (leksatumumab), Pdgf-alfa Integrinler]”. Türkiye Klinikleri Dergisi/Tıbbi Onkoloji- Onkolojide Yeni İlaç Tedavileri Özel Sayısı; Cilt/Vol: 2 (1), 37-44, 2009.

D2. Sağlam S, AYKAN N.F. “Nöroendokrin Tümörlerin Tedavisi” Derleme (Review). Endokrinolojide Diyalog; vol: 2, 142- 6, 2007.

D3. Uçar A, Yekeler E, Yıldırım Dönmez F, Tunacı M, Sağlam S, Acunaş G. “Sternal Metastazlı Uterus Liomyosarkomu” İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası; Cilt:  68 (3), 078-080, 2005.

D4. Kuter S, Sağlam S. “Transfüzyon kaynaklı graft-versus-host hastalığını önlemede kullanılan kan ve kan bileşenleri, ışınlama cihazlarının fiziksel yapısı, radyasyon dozları, dozimetrik ölçümler, ışınlama dozları ve klinik endikasyonlar”.Türk Onkoloji Dergisi, Cilt: 24 (3), 2009

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

E1. Topuz E, Eralp Y , Sağlam S, Saip P, Aydıner A, Berkman S, Yavuz E, “Primer kemoterapi sonrası tam remisyon sağlanan over kanserli hastalarda konsolidasyon tedavisi olarak intraperitoneal sisplatin tedavisinin etkinliği”, 15. Ulusal Kanser Kongresi, P 310, Antalya, 2003.

E2. Balık E, Keskin M, Bektaş H, Sağlam S, Sağlam E, Buğra D, Yamaner S, Bulut T, Sökücü N, Büyükuncu Y, Akyüz A. “Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası 4. ve 8. haftasında ameliyat edilen rektum kanserli hastaların erken ve geç dönem komplikasyonları açısından karşılatırılması”. Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006

E3. Balık E, Keskin M, Bektaş H, Sağlam S, Sağlam E, Yamaner S, Buğra D, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A. “Rektum kanserinde neoadjuvan kemoradyoterapinin perop ve erken dönem komplikasyonlar üzerine etkisi”. Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.

E4. Sağlam S, Başaran M, Onat H, Bavbek S.”Primer gastrik lenfomalı hastalarda gastrektominin sağkalıma etkisi”. 1.Tıbbı Onkoloji Kongresi, 29 Mart – 2 Nisan, Antalya, abstr no: 213, 2006.

E5. Saglam S, Aykan F, Şakar B, Yazar A. “İleri evre mide kanserinde epirubicine, cisplatin, UFT (ECU Rejimi)” 1.Tıbbı Onkoloji Kongresi, 29 Mart – 2 Nisan, sözel bildiri 5, Antalya, 2006.

E6. Ergen A, Sağlam S, Almaç Z, Tuncer S, Peksayar G. “Karsinoid tümör ve orbita metastazı: Olgu sunumu” XII. Ulusal Kanser Kongresi, P 629,Antalya, 2007.

E7. Vural S, Karadağ Ç. A. Tanık C, Sağlam S, Karaman S, Urgancı N, Erdem E.” Epididim metastazlı çocukluk çağı kolon adenokarsinomu: Olgu sunumu” XIII. Ulusal Kanser Kongresi, P 330, Antalya, 2009.

F. Diğer yayınlar

Fa: Ulusal Kitap Editörlüğü:

F1a. Sağlam S. “Kemoterapi için Kaynak Kılavuz El Kitabı: Companion Handbook to the Chemotherapy Sourcebook” Lippincott Williams&Wilkins Michael C. Perry (çeviri). İstanbul Medikal Yayıncılık, 534 sayfa, 2008.

Fb: Ulusal Kitaplarda Bölüm:

F1b. Sağlam S. “Kanser Hastalıklarında Destek Tedavi” İç hastalıkları, Editör Prof Dr Enver Dolar, Nobel&Güneş Yayınevi Bölüm 7/174, 2005.