1.Mide Kanseri

Ülkemiz için ulusal bir sorun olan mide kanseri Türkiye kanser istatistiklerine göre erkeklerde kanserden ikinci,kadınlarda ise üçünçü ölüm sırasındadır.Bu sıralamaya bakıldığında kolon ve rektum kanserinden daha sık görüldüğü ama daha hızlı ölüm oranlarına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Diğer tüm kanserlerde olduğu gibi cerrahi ve tıbbi onkolojinin birlikte çalışmasının zorunlu olduğu alandır.Özellikle ameliyat öncesi kemoterapi konusu(neoadjuvan kemoterapi) cerrahinin ve cerrahın işini kolaylaştırmak amaçlı çok önemlidir.

Mide kanseri Nedenleri: Nedenleri:Özellikle ülkemizde sık görülen H.Pylori (mideye yerleşen ve iltahap yapan bakteri) si pozitif olan hastalar sigara içtiginde mide kanseri riskini 11 kat arttırmaktadır(American Journal of Epidemiology 2007).Bunun dışında meyve sebze tüketiminde azlık tetiklemektedir.Japonya’da görülen sıklık ise başka nedenlere bağlıdır.Bunlardan en önemlisi tütsülenmiş gıda,tuzlanmış balık ve pirincin yıkamasında kullanılan özel bir pudranın buna sebep olduğu söylenmektedir.


Mide Kanserinin Tanısı :
Gastroskopi(endoskopik) olarak konulur.Bu sayede biopsi alınarak patolojik tanıya ulaşılır.Çift kontraslı radyografide kullanılmaktadır ama biopsi şanşı yaratmadığı için kullanımı çok azalmıştır.Gastroskopi vazgeçilmez tanı yöntemidir.


Endoskopik Ultrason:
Endoskopik olarak endoskopi cihazına entegre olan bu sistem  tümöre bağlı  mide duvar katındaki  tutulumu  ve dolayısıyla tümörün ( T) evresi hakkında ameliyat öncesi bilgi vermektedir. Tümör evresine katkısı ve doğruluk oranı bilgisayarlı tomografiden iyidir.Karın içi lenf bezlerini ise en doğru tomografi gösterir.

 

 

Hastalığın Radyolojik Evrelenmesi:

Radyoloji olarak ,Toraks ve Tüm abdomen bilgisayarlı tomografi ile başlanır.Eğer karaciğer metastazları için şüphesi varsa karaciğere yönelik MR(magnetik Rezonans görüntüleme) daha iyi sonuç alınabilir.PET-CT adlı nükleer tıp yöntemi mide kanserinde özellikle cerrahi öncesi yararlıdır.Tüm evrelerde kullanılabilir.Ancak taşlı yüzük hücreli mide karsinomunda PET-CT negatif çıkabilmektedir.Bu konuda dikkatli yorum gerekir.

 

Laparoskopik Evreleme:

Dünyada standart yaklaşım ameliyat öncesi karın zarının(peritonun) laporoskopi ile önceden bakılması ve temiz olduğunun görülmesidir.Gereksiz cerrahiden kaçınmak için en iyi yöntemdir.Bu ülkemizde az yapılan bir uygulamadır.Çoğu zaman koşullar bu yönde gelişmektedir.

Laporoskopik evreleme dünyada en gelişmiş ülkelerde bile standart uygulanamıyabilir ama tercihi iyi olan bir metoddur.

 

MİDE KANSERİ EVRELERİ ve TEDAVi YÖNTEMLERİ       

 

TEDAVİ

 

EVRE O

Bu evrede mide kanseri mukozada sınırlıdır.Yinede mide ameliyatı yapılır.Endoskopik mukozal rezeksiyonlar deneyimli merkezlerde deneyimli cerrahlarla yapılmalıdır.

Adjuvan Tedavi: Ek tedavi yapılmaz.

EVRE I:

Evre I hastalarda cerrahi sonrası tedavi gerekmez.

EVRE II

Eğer iyi bir cerrahi geçirilmiş ise (D2 diseksiyon= 25 lenf bezinin çıkarılmış olması)  adjuvan tedavi konusu tartışmadan çıkmış ve iki KORE çalışmasında (Artist Trial ve Classic Trial) 2. evre mide kanserleride yer aldığı için hastalarımıza oxaliplatin ve capecitabine önermekteyiz.Ayrıca sadece Japon’yada S-1 adlı ilaç ile yapılmış çalışma olduğundan buda tek ajan olarak önerilebilir.

İyi bir cerrahi yapılamamış ise (D0 veya D1 diseksiyon),ek tedavi önermek ,hastanın muayenesi sonrası tartışarak uygun olabilir.

 

EVRE III

Adjuvan Tedavi

Kemoradyoterapi yapılabilir. Neoadjuvan olarak kemoterapi (3 kür ECF) ve adjuvan kemoterapi (3 kür Epirubicine,Cisplatin,5-FUracil) seçilmiş hastalarda uygulanabilir.

Lancet dergisinde Şubat 2012’de yayınlanan yeni bilimsel makalede artık standart oxaliplatin ,capecitabine(XELOX rejimi) olarak değişmiştir.Uygulaması kolay ve paratik bir rejimdir.8 kür(siklus) olarak 3 haftada bir verilir.

 

EVRE IV

Uzak metastaz  olan hastalarda doğrudan kemoterapi tercihi ile başlanır.Cerrahi ihtimaller tedavi seyrinde gündeme gelebilir.

 

 

KEMOTERAPİ REJİMLERİ

ECF : epirubisin + cisplatin +5- Fluorourasil (devamlı infüzyon) ;21 günde bir

DCF : dosetaksel+ sisplatin+ 5-fluorourasil ;21 günde bir,En çok tercih edilen       kemoterapi rejimi haline gelmiştir.

DCX : Dosetaxel,sisplatin,capecitabine oral

Progresyon durumunda ikinci seçim kemoterapi irinotecan’lı rejimler  önerilmektedir.

 

Destek Tedaviler:

Mide giriş tıkanıklığında ,endoskopik lazer tedavisi veya endoluminal stent yerleştirilmesi yapılabilir.

Mide orta bölüm(korpus bölgesi) tıkanıklıklarında, mümkünse palyatif mide rezeksiyonu tercih edilir.

Mide çıkışı tıkanıklıklarında ise bypass tüp bağlantısı dediğimiz  gastrojejunostomi adlı işlem uygulanır.

Palyatif radyoterapi: Kanama, ağrı ve tıkanmada uygulanabilir.

 

İNTRAPERİTONEAL KEMOTERAPİ:

Karın zarı(periton) tutulumu olan hastalarda ameliyat öncesi 4 ay kadar kemoterapi verilir ve ameliyatta cerrahi mide rezeksiyonu yapıldıktan sonra 90 dk süren sıcak su ile(39-42 C) mitomycine ile kemoterapi uygulanır.

 

 HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER

 Her-2 diğer ismi  ile c-ErB2 proteini pozitif olan tümörlerde trastuzumab(Herceptin) adlı ilaç kemoterapi ile birlikte verilir.Sonuçları umut vericidir.Hastaların sadece %20’si bu gruba uygundur.

Diğer bir ilaç nimotuzumab(Cimaher,ThreaCiM) adlı ilaçtır.Bu ilaç EGFR gen amplifikasyonu olan hastalarda uygulanması düşünülebilir.