KEMOTERAPİ SIRASINDA ANTİOKSİDAN TABLET KULLANIMI

  1. Ana Sayfa
  2. Kemoterapi Sırasında Antioksidan Tablet Kullanımı

KEMOTERAPİ SIRASINDA ANTİOKSİDAN TABLET KULLANIMI

C.B. Ambrosone’nun yaptığı yeni yayımlanan çalışmasında (JCO ;19.12.2019) meme kanseri kemoterapisi alan 1134 hasta (SWOG S0221 çalışması) aktif olarak 6 ayda bir izlenmiştir.

Hastaların kemoterapi öncesi %20’si C vitamini kullanırken kemoterapi sırasında %12’si kullanmış. Tedavi sırasında Vitamin E ve A alan hasta oranı %10 olarak saptanmış. Vitamin C, A, E, karoten veya Koenzim Q10kullanımı %17 ,multivitamin kullanımı ise % 44 saptanmış.

Çalışmada hastaların kullandığı antioksidanlar Vitamin A,Vitamin C ve E,karotenler,ve sık bilinen kullanılan koenzim Q alımının etkisini incelemişler ve meme kanserinin nüksünde %40 artış olduğu görülmüş ve bu fark istatiksel olarak anlamlı çıkmıştır.

Kemoterapi ile sadece B12 vitamini kullanımında ise yine hastalık nüksü artıyor ve ne yazık ki hastaların sağkalımı da kısalıyor.

Yine sürpriz olarak Omega-3 balık yağı haplarını kemoterapi ile kullananlara bakıldığında hastalık nüksüsün yine istatiksel olarak arttığı görülmüştür.

Diğer multi-vitaminlerde(folik asit ve B6) bu olumsuz etki saptanmamış.Folik asitin çok kullanılan ve 5-FU olarak bilinen kemoterapötik ilacın yan etkisini arttırdığı da bilinmektedir.

Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapötik ilaçlar serbest elektron üreterek kanserli hücreye zarar vermektedir.Anti-oksidan kullanımı bu serbest elektron üretimini azaltmaktadır.Böylece etki azalmaktadır.Bu çalışma ilk defa kanıta dayalı olarak bizlere kemoterapi sırasında anti-oksidan ürünlerden uzak durmamızı net bir şekilde göstermektedir.