MİDE KANSERİ

 1. Ana Sayfa
 2. Mide Kanseri

MİDE KANSERİ

Ülkemiz için ulusal bir sorun olan mide kanseri Türkiye kanser istatistiklerine göre erkeklerde kanserden ikinci, kadınlarda ise üçüncü sıradadır. Bu sıralamaya bakıldığında kolon ve rektum kanserinden daha sık görüldüğü ama daha hızlı ölüm oranlarına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Diğer tüm kanserlerde olduğu gibi cerrahi ve tıbbi onkolojinin birlikte çalışmasının zorunlu olduğu alandır. Özellikle ameliyat öncesi kemoterapi konusu(neoadjuvan kemoterapi) cerrahinin ve cerrahın işini kolaylaştırması açısından çok önemlidir.

Mide kanseri Nedenleri: Özellikle ülkemizde sık görülen H. Pylori (mideye yerleşen ve iltihap yapan bakteri) si pozitif olan hastalar sigara içtiğinde mide kanseri riskini 11 kat arttırmaktadır (American Journal of Epidemiology 2007). Bunun dışında meyve sebze tüketiminde azlık tetiklemektedir. Japonya’da görülen sıklık ise başka nedenlere bağlıdır. Bunlardan en önemlisi tütsülenmiş gıda,tuzlanmış balık ve pirincin yıkamasında kullanılan özel bir pudranın buna sebep olduğu söylenmektedir.

Mide Kanserinin Tanısı: Gastroskopi(endoskopik) olarak konulur. Bu sayede biopsi alınarak patolojik tanıya ulaşılır. Çift kontraslı radyografide kullanılmaktadır ama biopsi şanşı yaratmadığı için kullanımı çok azalmıştır.

Endoskopik Ultrason: Endoskopik olarak endoskopi cihazına entegre olan bu sistem tümöre bağlı mide duvar katındaki tutulumu ve dolayısıyla T evresi hakkında ameliyat öncesi bilgi vermektedir. Tümör evresine katkısı ve doğruluk oranı bilgisayarlı tomografiden iyidir.

Hastalığın Radyolojik Evrelenmesi:


Radyoloji olarak, Toraks ve Tüm abdomen bilgisayarlı tomografi ile başlanır. Eğer karaciğer metastazları için şüphesi varsa karaciğere yönelik MR (magnetik Rezonans görüntüleme) daha iyi sonuç alınabilir. PET-CT adlı nükleer tıp yöntemi mide kanserinde özellikle cerrahi öncesi yararlıdır. Tüm evrelerde kullanılabilir. Ancak taşlı yüzük hücreli mide karsinomunda PET-CT negatif çıkabilmektedir. Bu konuda dikkatli yorum gerekir.

Laparoskopik Evreleme:


Dünyada standart yaklaşım ameliyat öncesi karın zarının(peritonun) laporoskopi ile önceden bakılması ve temiz olduğunun görülmesidir.Gereksiz cerrahiden kaçınmak için en iyi yöntemdir. Laporoskopik evreleme dünyada en gelişmiş ülkelerde bile standart uygulanamıyabilir ama tercihi iyi olan bir metoddur.


MİDE KANSERİ EVRELERİ ve TEDAVi YÖNTEMLERİ


TEDAVİ

 • EVRE 0
  Bu evrede mide kanseri mukozada sınırlıdır.Yinede mide ameliyatı yapılır. Endoskopik mukozal rezeksiyonlar deneyimli merkezlerde yapılmalıdır.
  Adjuvan Tedavi: Yapılmaz.
 • EVRE I
  Evre I hastalarda cerrahi sonrası tedavi gerekmez.
 • EVRE II
  Eğer iyi bir cerrahi geçirilmiş ise (D2 diseksiyon) adjuvan tedavi konusu atrtışmalıdır. Sadece Japon’yada S-1 adlı ilaç ile yapılmış çalışma vardır. Türkiye’de yerine capecitabine veya UFT kullanılabilir. İyi bir cerrahi yapılamamış ise (D0 veya D1 diseksiyon), ek tedavi önermek hastanın muayenesi sonrası uygun olabilir.
 • EVRE III
  Adjuvan Tedavi: Kemoradyoterapi yapılabilir. Neoadjuvan olarak kemoterapi (3 kür ECF) ve adjuvan kemoterapi (3 kür Epirubicine, Cisplatin, 5-FUracil) seçilmiş hastalarda uygulanabilir. Lancet dergisinde Şubat 2012’de yayınlanan yeni bilimsel makalede artık standart oxaliplatin, capecitabine (XELOX rejimi) olarak değişmiştir. Uygulaması kolay ve paratik bir rejimdir. 6 kür(siklus) olarak 3 haftada bir verilir.
  Adjuvan HIPEC; Karın içi sıcak uygulamalı kemoterapiEvre III Mide kanserlerinde, şu anda ameliyatta yapılan sıcak kemoterapi ile başarılarda artış vardır. Japonya'da bazı merkezlerde standart olarak uygulanmaktadır.
 • EVRE IV
  Uzak metastaz olan hastalarda doğrudan kemoterapi tercihi ile başlanır. Cerrahi ihtimaller tedavi seyrinde gündeme gelebilir.


KEMOTERAPİ REJİMLERİ


ECF: epirubisin + cisplatin +5- Fluorourasil (devamlı infüzyon) ;21 günde bir

EOX: Epirubicine+Oxaliplatin+oral capecitabine

DCF: dosetaksel+ sisplatin+ 5-fluorourasil ;21 günde bir,En çok tercih edilen kemoterapi rejimi haline gelmiştir.

DCX: Dosetaxel,sisplatin,capecitabine oral

Progresyon durumunda ikinci seçim kemoterapi irinotecan’lı rejimler önerilmektedir.

Destek Tedaviler:

Mide giriş tıkanıklığında, endoskopik lazer tedavisi veya endoluminal stent yerleştirilmesi yapılabilir. Mide orta bölüm(korpus bölgesi) tıkanıklıklarında, mümkünse palyatif mide rezeksiyonu tercih edilir. Mide çıkışı tıkanıklıklarında ise bypass tüp bağlantısı dediğimiz gastrojejunostomi adlı işlem uygulanır.

Palyatif radyoterapi: Kanama, ağrı ve tıkanmada uygulanabilir.


İNTRAPERİTONEAL SICAK KEMOTERAPİ (HIPEC=HİPEK)


Karın zarı(periton) tutulumu olan hastalarda ameliyat öncesi 4 ay kadar kemoterapi verilir ve ameliyatta cerrahi mide rezeksiyonu yapıldıktan sonra 90 dk süren sıcak su ile(39-42 C) mitomycine ile kemoterapi uygulanır.


İNTRAPERİTONEAL KEMOTERAPİ


Mide kanseri hastalarında ,karında asit dediğimiz sıvı birikir ve kas erimesini hızlandırır.Bu hastalara ,karın zarı içine sıcak kemoterapi olmadan doğrudan kemoterapi uygulanabilir.Böylece asit kontrol altına alınır.


HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER


Her-2 diğer ismi ile c-ErB2 proteini pozitif olan tümörlerde trastuzumab (Herceptin) adlı ilaç kemoterapi ile birlikte verilir. Sonuçları umut vericidir. Hastaların sadece %20’si bu gruba uygundur.