KEMOTERAPİ ÖNCESİ AÇLIĞA YAKIN DİYET, KEMOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTTIRIYOR

  1. Ana Sayfa
  2. Kemoterapi öncesi açlığa yakın diyet, kemoterapinin etkinliğini arttırıyor.

KEMOTERAPİ ÖNCESİ AÇLIĞA YAKIN DİYET, KEMOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTTIRIYOR

Açlığa yakın diyet, sağlıklı hücrelerde çoğalmayı geçici olarak durdurur, fakat kanser hücrelerinde büyüme aynı şekilde devam eder. Hücrelerin çoğalmasının durması için en az 48 saat açlığın olması gerektiği deneysel çalışmalarda anlaşılmıştır. Açlığa yakın diyetin (AYD) kemoterapi sırasında sağlıklı hücreleri koruduğuna dair bilimsel bilgiler son 10 yılda farelerde yapılan çalışmalarda olgunlaşmıştı. Bu fikrin insan çalışmalarına nasıl yansıyacağı belli değildi. Nihayet Hollanda’ da meme çalışma grubu BOOG aldı grubun DIRECT adlı karşılaştırmalı çalışması, Stephanie de Groot tarafından 23 Haziran 2020’de çok saygın bir dergide yayınlandı.

Bu çalışmaya göre AYD’ de ilk gün 1200 kalori alınır (su yosunu, kuru meyve barı, et suyu çorbası ve çay); 2, 3 ve 4. günlerde ise 200 kalori gibi çok düşük enerji içeren çay ve et suyu çorbası tüketilir.

Çalışmada, 11 merkezden 129 hasta alınmış ve iki gruba ayrılmıştır. Meme kanseri evre II-III olan, şeker hastalığı ve obezitesi olmayan hastalar, 3 gün önce diyete alınmış ve kemoterapi günü olan 4. günde de tamamlanmış.

Kemoterapinin 1. küründe hastaların %81,5’ i AYD’ yi tamamlayabilirken ikinci kürde ancak %50’si tamamlayabilmiş. 4 kemoterapi küründe ise diyeti ancak %34’ü tamamlamış ve kemoterapinin kandaki yan etkileri eşit çıkmış.

AYD uygulayan hastalar, radyolojik olarak MR ile değerlendirildiğinde tümör küçülmesi istatiksel olarak (p=0.039) açlık diyetinde olmayan hastalara göre 3 kat daha iyi sonuçlar almışlardır. Bağışıklığımızın önemli bir hücresi olan T-lenfositlerinde de kemoterapiye bağlı DNA hasarı da istatiksel olarak daha az saptanmış.

İnsan meme kanserinde, açlığa yakın kalori kısıtlamasının klinik yararı ilk kez bu çalışma ile gösterilmiş oldu. Diyete uyum sağlayan hasta oranının artması halinde sonuçların daha iyi olacağını umut edebiliriz. Bu diyetin diğer kanser türlerinde de etkili olabileceğini düşünüyorum.