MEME KANSERİNDE YAĞ KISITLAMASI HASTALARIN ÖMRÜNÜ UZATIYOR

  1. Ana Sayfa
  2. Meme Kanserinde Yağ Kısıtlaması Hastaların Ömrünü Uzatıyor

MEME KANSERİNDE YAĞ KISITLAMASI HASTALARIN ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Rowan Chlebowski’nun yürüttüğü güncellenmiş WHI DM çalışmasında , 50-79 yaş aralığında olan postmenapoz 48,835 hastada daha önce meme kanseri öyküsü olmayan, mamografisi temiz, kalori ihtiyacının %32’den fazlasını diyetteki yağdan alan grup ile kalori ihtiyacının %24’ü ve daha azını yağdan alan grup karşılaştırılmıştır. İzlenenlerin %40’ı (19,541 kişi) düşük yağ diyeti; diğer %60’lık kısmı ise (29,294 kişi) yüksek yağ diyeti uygulamışlardır. Çalışmadaki amaç yağ oranının %20’yakın oranda düşürüp, en az her öğünde lifli gıda (sebze,meyve) ve tahıllı gıda oranının arttırmak olarak hedeflenmiş.

Çalışmanın kilo vermek ve toplam kaloriyi azaltmak gibi bir amacı yok. Kişiler çalışma devam ederken meme kanseri tanısı almış ise diyetine devam etmiş. Çalışmanın amacı düşük yağ diyetinin (sıvı veya katı yağ olarak belirtilmemiş) yeni meme kanseri oluşum sıklığına olan etkisini araştırılmış.

20 yıllık takip sonrası 3,374 yeni meme kanseri olgusu saptanmış.Diyetindeki yağ oranını azaltanlarda hormona duyarlı meme kanseri %31 oranında azalmış. Düşük yağ diyetine uyan ve meme kanseri olan hastalarda ise ölüm riski %15 oranında düştüğü de gözlenmiş.

Böylece ilk defa yağ kısıtlayıcı diyetin doğrudan meme kanserini bağlı ölüm oranını azaltıcı etkisi net bir şekilde ortaya konmuş oldu.