image description

Asia Research Awards

Prof.Dr.Sezer Sağlam, medikal onkoloji dalında karaciğer kanserlerindeki çalışması ile ''Asia Research Awards '' 2024 yılı ödülünü almaya layık görülmüştür.

image description

COVID-19

COVID-19 virüsü mühendislik mi yoksa laboratuardan sızma mı?

image description

COVID-19

Covid-19 Pandemisinde Onkoloji Hastalarına Yaklaşım Nasıl Olmalıdır.

image description

MİDE KANSERİ

Ülkemiz için ulusal bir sorun olan mide kanseri Türkiye kanser istatistiklerine göre erkeklerde kanserden ikinci, kadınlarda ise üçüncü sıradadır.

image description

PANKREAS KANSERİ

Kanser kelimesi,bildiğiniz gibi kontrol dışına çıkan büyüme olarak adlandırılmaktadır. Pankreas kanseri de diğer kanserler gibi rahatlıkla kontrol dışına çıkabilen, başka organlara sirayet edebilen bir kanserdir.

image description

REKTUM KANSERİ

Ülkemizde batı tipi beslenme nedeniyle rektum ve kolon kanserlerinde bir artış vardır.Kesin ulusal rakamlar bilinmemekle beraber yıllık yeni kolon ve rektum kanseri olguların 5.000’in üstünde olduğu düşünülmektedir.

image description

MEME KANSERİ

MEME kanseri, en sık tanı konulan kanser türü olup, kadınlarda kanser mortalitesi en yüksek hastalıktır. ABD’de her yıl yeni tanı konulan hasta sayısı 250.000 civarındadır.

BEYİN ZARI METASTAZLARINDA YENİ BİR YÖNTEM (Lip Metodu)

Dr. Savaş Çömlek ve Dr. Sezer Sağlam geliştirilen, Leptomeningeal menenjit olarak adlandırılan kansere bağlı beyin zarı metastasında yepyeni bir yöntemi, dünya literatürüne yayınladıkları ve adına 'LİP metodu' koydukları işlemin bilimsel sonuçlarını açıkladılar.

DEVAMI

KEMOTERAPİ ÖNCESİ AÇLIĞA YAKIN DİYET, KEMOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTTIRIYOR

Açlığa yakın diyet, sağlıklı hücrelerde çoğalmayı geçici olarak durdurur, fakat kanser hücrelerinde büyüme aynı şekilde devam eder. Hücrelerin çoğalmasının durması için en az 48 saat açlığın olması gerektiği deneysel çalışmalarda anlaşılmıştır.

METABOLİK ESNEKLİK: TÜMÖRÜN GERÇEK BESLENME MODELİ

Kanser hücresi, yaşamak için her canlı gibi azot (protein), glikoz ve yağa ihtiyaç duymaktadır. Vücutta glikoz dışında ikinci önemli enerji kaynağı ise proteinlerin yapı taşlarından biri olan glutamindir. Glutamin, hem azot hem de glikoz kaynağı olarak görev yapar. Glikozun kanser hücrelerinde uzun yıllar boyunca oksijensiz ortamda bol bol tüketildiği düşünülmüş, fakat bunun böyle olmadığı son 5 yılda iyice anlaşılmıştır.

DEVAMI

MEME KANSERİNDE YAĞ KISITLAMASI HASTALARIN ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Rowan Chlebowski’nun yürüttüğü güncellenmiş WHI DM çalışmasında , 50-79 yaş aralığında olan postmenapoz 48,835 hastada daha önce meme kanseri öyküsü olmayan, mamografisi temiz, kalori ihtiyacının %32’den fazlasını diyetteki yağdan alan grup ile kalori ihtiyacının %24’ü ve daha azını yağdan alan grup karşılaştırılmıştır.

KEMOTERAPİ SIRASINDA ANTİOKSİDAN TABLET KULLANIMI

Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapötik ilaçlar serbest elektron üreterek kanserli hücreye zarar vermektedir. Anti-oksidan kullanımı bu serbest elektron üretimini azaltmaktadır. Böylece etki azalmaktadır. Bu çalışma ilk defa kanıta dayalı olarak bizlere kemoterapi sırasında anti-oksidan ürünlerden uzak durmamızı net bir şekilde göstermektedir.

DEVAMI

KANSER TEDAVİSİNİN TEMEL İLKELERİ

Kanserli hastanın tedavisi çoklu disiplini gerektiren bir süreçtir. Bu disiplinlerin birlikte çalışması hasta ile ilgili başarının artması için zorunludur. Tedavideki gelişmelerin hızı baş döndürmektedir. Bu yüzden yeni tedavi uygulamalarında bir an önce kliniğe adapte edilmesi açısından yine ortak çalışma büyük önem teşkil etmektedir.

BAĞIRSAK FLORASI VE İMMÜNOTERAPİ

İmmun sistem ile bağırsak arasında ilişki yüzyıllardır ilgi çeken bir konudur. Lavman ile bağırsakların temizlenmesi ve tüm hastalıklardan bu tedavi metodu ile arınmak, insanoğlunun hayallerinden biridir. Sosyoekonomik durum, kültürel alışkanlıklar, insan üreme hızı, tarım değişiklikleri diyetimizi ve doğal olarak insanda bulunan bakteri yapısını değiştirmektedir.

DEVAMI

ALKALEN SU

Son zamanların gözdesi olan bu su, hekimler tarafından yazılan kitaplar ile hiçbir klinik dayanak olmadan her şeye deva gibi önerilmektedir.